Djøf har samlet 5 artikler som hver tager afsæt i aktuelle problemstillinger i arbejdslivet og kan give inspiration til udvikling og strategi

Artikel: Sommerlæsning for ledere

3 af artiklerne er lavet med udgangspunkt i interviews med forlagets forfattere. Læs blandt andet om:

- Den leder vi alle drømmer om at have – og hvilke ledere, der har en drænende effekt på os i artiklen med bestsellerforfatter Liz Wiseman.

- Hvordan organisationer sikrer, at digitalisering tænkes ind på alle niveauer i virksomheden i artiklen Pernille Kræmmergaard, ekspert i digitale transformationsprocesser

- Biasbevidst ledelse, privilegieblindhed og hvorfor algoritmer bør indtænkes i diversitetsstrategien i artiklen med ledelsesforsker Sara Louise Muhr.