Voldgiftsaftalen

Pris

Papirbog
600,00 kr
Medlemspris
480,00 kr
Udgave 1, 2006 | ISBN 9788757410433
288 sider | Softcover
  • OM BOGEN

I bogen beskrives de problemer, som aftale om voldgiftsbehandling kan give. Med udgangspunkt i den almindelige aftale- og obligationsret bliver der redegjort for en række voldgiftsretlige problemstillinger.

Forfatteren ser således nærmere på voldgiftaftalens indhold, vedtagelse, fortolkning og retsvirkninger. De subjektive og objektive grænser for voldgiftsbehandling bliver fastlagt og de særlige ugyldighedsregler for voldgiftsaftaler bliver gennemgået. Dette sker bl.a. ved analyse af det danske domsmateriale på området.

"Voldgiftsaftalen" inddrager den voldgiftslov, der trådte i kraft den 1. juni 2005. Bogen er af særlig interesse for advokater og domstole.

Læs mere