Velfærdsprofessioner

Pris

E-bog Papirbog
200,00 kr 225,00 kr
Medlemspris Medlemspris
160,00 kr 180,00 kr
af Hans Henrik Hjermitslev (ansv. red.)
Udgave 1, 2019 | ISBN 9788757443141
197 sider | Softcover
  • OM BOGEN
  • EKSTRAMATERIALE

Inden for velfærdsprofessionerne er der i disse år fokus på tværprofessionelt samarbejde. Målet med samarbejdet er at levere en helhedsorienteret indsats til gavn for borgerne.

Formålet med denne bog er at styrke praktikernes, undervisernes og de studerendes viden om deres egen og andre velfærdsprofessioners historie, værdier og faglighed. Herved bliver det tydeligere, hvad de forskellige professioner kan byde ind med for at løse de fælles opgaver med at styrke børns og borgeres velfærd, sundhed og dannelse.

Bogen indeholder overordnede kapitler om velfærdsprofessioner, tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde samt specifikke kapitler om de ti største velfærdsprofessioner: administrationsbachelor, bioanalytiker, ergoterapeut, ernæring- og sundhedsbachelor, fysioterapeut, jordemoder, lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske.

Bogen kan benyttes som lærebog til den tværprofessionelle undervisning på professionshøjskolerne og som håndbog for praktikere, der indgår i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde.

Se alle titler inden for Almene samfundsforhold

Læs mere