Uddrag af Familieøkonomien

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr
samlevendes retsforhold, ægtefællers retsforhold, retspolitik
Udgave 1, 2019 | ISBN 9788757442809
267 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Denne bog er et uddrag af disputatsen Familieøkonomien fra 2011. Bogen beskriver og analyserer retsstillingen for ugifte samlevende med særligt fokus på hæftelse, ejerforhold, aftaler og indbyrdes krav, herunder kompensationskrav. Da samlevendes retsstilling ofte sammenlignes med den, der gælder for ægtefæller, inddrages ægtefællers forhold i betydeligt omfang.

Hovedvægten er lagt på en beskrivelse af dansk lovgivning og retspraksis. Indledningsvis gives et rids af de sociale baggrundsfaktorer, der har ført til, at antallet af ugifte samlevende par siden 1970’erne har været stadigt stigende. Som afslutning fremsættes retspolitiske overvejelser med afsæt i en skitse til en sambolov.

Bogen er ajourført til den 1. februar 2019.

Ingrid Lund-Andersen er dr.jur. og professor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Hun har i en årrække undervist i familie-og arveret og har skrevet en lang række bøger, artikler mv. inden for disse emner.

Se alle titler inden for Person-, familie- og arveret

Læs mere