Uddrag af EU-Retten

Pris

Papirbog
425,00 kr
Medlemspris
340,00 kr
Udgave 5, 2022 | ISBN 9788757451320
300 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Denne bog indeholder et uddrag af EU-retten, 8. udgave, idet den alene består af Del I om institutionerne og retskilderne, kapitel 1-7, medens Del II om den frie bevægelighed, kapitel 8-15, og Del III om sektorharmonisering, kapitel 16-22, ikke er medtaget. I denne opdaterede udgave af bogen har vi taget højde for den seneste udvikling i EU-retten, som omfatter Brexit, udviklingen i retspraksis samt den sekundære EU-ret.

Se alle titler inden for EU-ret og international ret

Læs mere