Tvang i somatikken

Pris

E-bog Papirbog
342,00 kr 380,00 kr
Medlemspris Medlemspris
273,60 kr 304,00 kr
Jurabibliotek.dk
Med kommentarer
Udgave 1, 2019 | ISBN 9788757443950
130 sider | Hardcover
  • OM BOGEN

Tvang i somatikken indeholder loven til anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehandlingsloven). Forud for fremsættelsen af lovforslaget foregik ikke et udvalgsarbejde, således som det kendes fra psykiatrien. Denne lovkommentarer er derfor navnlig udarbejdet på grundlag af Folketingets behandling af lovforslaget.

De administrative regler er indarbejdet og udstedt af Sundheds- og Ældreministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med lovens ikrafttræden. Hertil kommer, at en række afgørelser fra domspraksis vedrørende psykiatrien er omtalt, ligesom der er henvisninger til relevant litteratur.

Lovkommentaren henvender sig til jurister, sundhedspersonale, herunder læger, tandlæger og sygeplejersker, og ansatte ved og medlemmer af Tvangsbehandlingsnævnet. Bogen er nyttig ved administrationen af loven både ved domstolene, politiet, i Tvangsbehandlingsnævnet og i den offentlige og private sundhedssektor.

Se alle titler inden for Stats- og forvaltningsret

 

Læs mere