Tilbageholdsret

Pris

Papirbog
270,00 kr
Medlemspris
216,00 kr
Udgave 1, 2001 | ISBN 9788757407761
160 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Bogen giver et overblik over tilbageholdsretten, og derfor behandler bogen såvel detentionsretten som retentionsretten. Til analysen af tilbageholdsretten inddrages områderne: køb, transport, forvaring, reparation samt arbejdsret.

Tilbageholdsretten udspringer af det obligationsretlige princip om, at man i en gensidigt bebyrdende kontrakt skal udveksle ydelserne samtidigt - samtidighedsgrundsætningen. Formålet med tilbageholdsretten er at sikre opfyldelsen af disse kontrakter ved at øve pression på en kontraktspart for at få vedkommende til at opfylde sin del af aftalen.

Bogen er forfatternes kandidatafhandling på cand.merc.jur.studiet ved Aalborg Universitet.

Læs mere