Teknisk rådgivning - ABR 18

Pris

Papirbog
1.300,00 kr
Medlemspris
1.040,00 kr
Udgivelse på vej
med kommentarer
Udgave 1, 2021 | ISBN 9788757446357
1000 sider | Hardcover
  • OM BOGEN

Lovkommentaren indeholder en udførlig gennemgang og analyse af de nye standardvilkår for rådgiveraftaler i byggeriet, som trådte i kraft den 1. januar 2019 (Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed). Bogen inddrager AB-udvalgets omfattende betænkning til revision af AB 92, ABR 89 og ABT 93 og analyserer den relevante rets- og voldgiftspraksis og snitfladerne til bl.a. gældende udbudsregler og de nye ydelsesbeskrivelser, herunder ”Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab, 2018”.

Se flere titler inden for Obligationsret

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer januar 2021.

Læs mere