Syn og Skøn

Pris

E-bog Papirbog
630,00 kr 700,00 kr
Medlemspris Medlemspris
504,00 kr 560,00 kr
Sagkyndig bevisførelse
Udgave 5, 2015 | ISBN 9788757433913
271 sider | Hardcover
  • OM BOGEN

Læs bl.a. om skønserklæring:

Skønserklæringen kan redegøre for konkrete forhold, der bygger på konkrete undersøgelser. En skønserklæring kan virke som et særligt autoritativt bevis i sagen, idet retten ikke vurderer og ikke kan vurdere de underliggende fakta, men bygger afgørelsen på disse, således som de er beskrevet og bedømt i en skønserklæring. Disse har en holistisk retsvirkning, og afhænger af skønsmandens udtalelser i skønserklæringen.Denne bogs 1. udgave fra 1982 var den første indgående behandling i dansk ret af de betydningsfulde regler om syn og skøn.

Siden 4. udgave fra 2011 er retsplejelovens regler om syn og skøn blevet ændret, ligesom Højesterets praksis om sagkyndige erklæringer har givet anledning til en revurdering og væsentlig udvidelse af behandlingen af sagkyndig bevisførelse på anden måde end ved syn og skøn. Dette er baggrunden for undertitlen: Sagkyndig bevisførelse.

I øvrigt er teksten gennemrevideret og den relativt omfattende nye retspraksis er indarbejdet.

Der er kun undtagelsesvis taget hensyn til materiale fremkommet efter marts 2015. 

Læs mere