Straffesagens gang

Pris

E-bog Papirbog
337,50 kr 375,00 kr
Medlemspris Medlemspris
270,00 kr 300,00 kr
Jurabibliotek.dk
Udgave 6, 2016 | ISBN 9788757436426
238 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Titlen Straffesagens gang afspejler udmærket, hvorledes bogens opbygning følger sagen fra politianmeldelsen og indtil der afsiges dom i sagen. Dette er retsplejelovens systematik. 

Forfatteren har valgt at følge dette system i sin opbygning af bogen selvom det ikke reflekterer hidtidig systematik, hvor tiltalespørgsmålet behandles før gennemgangen af efterforskningen. Forfatteren er af opfattelsen, at det giver god mening, at gennemgå sagen fra A-Å helt kronologisk for at undgå misforståelser.

Herudover er det ligeledes blevet valgt, lidt utraditionelt, at inddrage anden lovgivning i forhold til straffeprocessen, fx forfatningsret. Der er åbenbare og meget tætte forbindelser mellem de internationalt aftalte menneskerettigheder og de nationale forfatningers frihedsrettigheder.Om forfatteren:

Gorm Toftegaard Nielsen, cand.jur., er beskæftiget som professor ved Juridisk Institut, Århus Universitet.

Læs mere