Strafferet 2

Pris

Papirbog
190,00 kr
Medlemspris
152,00 kr
Jurabibliotek.dk
Sanktionerne
Udgave 4, 2014 | ISBN 9788757431544
164 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Se alle titler inden for strafferet

Strafferet 2 · Sanktionerne udgør sammen med Strafferet 1 · Ansvaret en samlet fremstilling af straffelovens almindelige regler.

I Strafferet 2 gennemgås de forskellige former for straf og ud fra retspraksis søges opstillet nogle principper for, hvorledes straffene udmåles i de enkelte sager. Endelig gennemgås reglerne for konfiskation. Fremstillingen er i betydelig grad bygget op omkring spørgsmålet om, hvad der efter grundloven er lovgivers, og hvad der er domstolenes område ved straffastsættelsen. Hvorfor skal den, der er idømt 6 års fængsel, prøveløslades efter 4 år?

Hvad er samfundstjeneste?

Kan Folketinget bestemme, at straffen for voldtægt skal være strengere?

Bogen er skrevet som lærebog til jurastudiet, men i et sprog og med en lang række eksempler, så ikke-jurister kan følge fremstillingen. Omfattende analyser af retspraksis og udførlige registre gør den velegnet som håndbog for dommere, anklagere og forsvarere.

Gorm Toftegaard Nielsen er professor i strafferet ved Aarhus Universitet.

Læs mere