Strafferet 2

Pris

E-bog Papirbog
189,00 kr 225,00 kr
Medlemspris Medlemspris
151,20 kr 180,00 kr
Jurabibliotek.dk
Sanktionerne
Udgave 4, 2014 | ISBN 9788757431544
164 sider | Softcover
  • OM BOGEN

"Strafferet 2 - Sanktionerne" udgør sammen med "Strafferet 1 - Ansvaret" en samlet fremstilling af straffelovens almindelige regler. I Strafferet 2 gennemgås de forskellige former for straf og ud fra retspraksis søges opstillet nogle principper for, hvorledes straffene udmåles i de enkelte sager. Endelig gennemgås reglerne for konfiskation. Fremstillingen er i betydelig grad bygget op omkring spørgsmålet om, hvad der efter grundloven er lovgivers, og hvad der er domstolenes område ved straffastsættelsen.

Bogen er skrevet som lærebog til jurastudiet, men i et sprog og med en lang række eksempler, så ikke-jurister kan følge fremstillingen. Omfattende analyser af retspraksis og udførlige registre gør den velegnet som håndbog for dommere, anklagere og forsvarere. 

Læs mere