Statistisk problemløsning

Pris

Papirbog
700,00 kr
Medlemspris
560,00 kr
- præmisser, teknik & analyse
Udgave 2, 2007 | ISBN 9788757416862
645 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Bogen er en introduktion til statistisk analyse af data fra survey-undersøgelser. Lærebogen, der er målrettet til undervisningsbrug, er skrevet for studerende inden for sociologi,psykologi og folkesundhed. De metoder, der omtales i bogen, har dog også interesse for studerende og forskere, der har brug for statistiske metoder til at analysere data fra andre former for undersøgelser.

Bogen består af tre dele. I den første beskrives de nødvendige præmisser for at forstå den statistiske analyse. I den anden introduceres en række forskellige teknikker, estimation og vurdering af usikkerhed, korrelationskoefficienter til vurdering af sammenhæng mellem statistiske variable og signifikanstest til afprøvning af hypoteser. I den sidste del, der handler om egentlige statistiske analyser, gennemgås først den klassiske sociologiske tradition for stratificeret tabel-analyse og dernæst forskellige former for mere avancerede statistiske analyser logistisk regressionsanalyse, variansanalyser og lineær regression samt analyse af flerdimensionelle tabeller ved hjælp af log-lineære modeller.

I tilknytning til denne lærebog udgives en SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) brugervejledning om, hvordan databehandlingen og analysen gribes an i SPSSprogrammet.

Læs mere