Skadelidtes medvirken

Pris

E-bog Papirbog
270,00 kr 300,00 kr
Medlemspris Medlemspris
216,00 kr 240,00 kr
Jurabibliotek.dk
Udgave 1, 2017 | ISBN 9788757438550
393 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Bogen undersøger, hvornår der er udvist en sådan grad af medvirken, at skadelidte mister retten til fuld erstatning. Set fra skadevolders synspunkt er det omvendt afgørende, hvornår skadevolder bærer erstatningsansvar, og hvornår skadelidtes medvirken fritager skadevolder fra fuldt ansvar.

Der tages udgangspunkt i skadelidtes situation og retsstilling på udvalgte erstatningsretlige områder, men spørgsmålet om skadelidtes medvirken vil sjældent være interessant i sig selv. Skadelidtes medvirken er udelukkende relevant, når de fundamentale erstatningsretlige betingelser er lagt til grund, og medvirken udgør derfor et af de sidste momenter i afgørelsen af skadevolders ansvar.

Bogen beskæftiger sig med erstatningsret uden for kontrakt. Erstatningsret inden for kontrakt er dermed ikke inddraget eller taget i betragtning.

 

Læs mere