Selskabsstrukturer

Pris

E-bog Papirbog
540,00 kr 600,00 kr
Medlemspris Medlemspris
432,00 kr 480,00 kr
Jurabibliotek.dk
Joint ventures, koncerner, grænseoverskridende mobilitet og omstruktureringer
Udgave 1, 2015 | ISBN 9788757433494
488 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Titlen Selskabsstrukturer  -  Joint ventures, koncerner, grænseoverskridende mobilitet og omstruktureringer behandler en række almindeligt anvendte selskabsstrukturer:

  • Joint ventures, som er et selskab, der drives under den fælles ledelse af to eller flere virksomheder
  • Koncerner, som dækker over forskellige strukturer, hvori der indgår to eller flere selskaber som normalt er underlagt. en vis form for fælles ledelse.
  • Grænseoverskridende mobilitet og omstruktureringer, som omfatter de strukturer, der anvendes til at internationalisere virksomheder, herunder oprette filialer og datterselskaber i udlandet samt indgå i grænseoverskridende omstruktureringer såsom fusioner, virksomhedsovertagelser mv.

Bogen giver læseren et indblik i motiverne for at anvende disse selskabsstrukturer, i hvordan strukturerne etableres, samt i de juridiske problemer, anvendelsen af disse selskabsstrukturer giver anledning til. Fremstillingen fokuserer primært på de selskabsretlige problemer, men der inddrages også EU-retlige, konkurrenceretlige og skatteretlige aspekter.

Værket er skrevet af forfatter Karsten Engsig Sørensen. Karsten Sørensen er forsker og underviser i områderne EU-ret, selskabsret, konkurrenceret og WTO-ret og har dermed en stor indsigt i de forskellige typer af selskabsstrukturer, samt hvilke juridiske forhold der skal tages hensyn til.  

Bogen er også tilgængelig i en E-bogs version.

 

Læs mere