Samarbejdsdrevet innovation i praksis

Pris

E-bog Papirbog
418,50 kr 465,00 kr
Medlemspris Medlemspris
334,80 kr 372,00 kr
af Peter Aagaard (red.), Eva Sørensen (red.), Jacob Torfing (red.)
Udgave 1, 2014 | ISBN 9788757432169
362 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Hvordan skabes der mere innovation i den offentlige sektor? Faglige ambitioner, komplekse problemer og knappe ressourcer har skabt en stigende interesse for besvarelsen af spørgsmålet.

Denne bog præsenterer en række svar i form af resultaterne fra CLIPS-projektet, som siden 2010 har studeret betingelserne for at fremme offentlig innovation gennem tværgående samarbejde. Resultaterne dækker indledningsvist over argumentet for samarbejdsdrevet innovation, og giver derefter en oversigt over teoretiske og metodiske tilgange i studiet af samarbejdsdrevet innovation. I forlængelse heraf præsenteres en lang række empiriske casestudier fra forskellige policyområder i form af sundhed, uddannelse, planlægning og offentlig sikkerhed.

Læs mere