Revisor og revision m.v.

Pris

E-bog
1.035,00 kr
Medlemspris
828,00 kr
selskabsretligt perspektiv
Udgave 1, 2014 | ISBN 9788757497724
747 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Denne bog er den første samlede fremstilling om revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv. Bogens analyse placerer sig blandt den meget begrænsede litteratur om revisor- og revisionsretten. Den adskiller sig ligeledes fra den eksisterende selskabsretlige litteratur af denne art, der kun beskæftiger sig relativt overordnet med revisor og revision.

Fremstillingen inddrager både den selskabsretlige og den revisor- og revisionsretlige regulering. Ud over den relevante regulering inddrager forfatteren også en lang række afgørelser, herunder bl.a. kendelser fra Revisornævnet og responsa fra FSR – danske revisorers Responsumudvalg.

Som læser får du bl.a. indsigt i følgende emner:

  • Den retlige regulering af revisor og revision m.v.
  • Spørgsmålet om, hvorvidt revisor er et egentligt selskabsorgan
  • Revisionspligt og valg af revisor
  • Revisors rettigheder og pligter
  • Revisors skriftlige kommunikation med regnskabsbrugerne, ledelsen og myndighederne
  • Revisors rolle i relation til generalforsamlingen og ledelsen
  • Revisors selskabsretlige erklæringer
  • Revisors rolle som vurderings- eller granskningsmand.

Bogen er uundværlig for alle revisorer, der beskæftiger sig med selskabsret samt for alle advokater, jurister og erhvervsjurister, der støder på revisorer i forbindelse med deres arbejde – enten som fast advokat for en virksomhed, som rådgiver for en virksomhed i forbindelse med gennemførelse af selskabsretlige transaktioner eller som bestyrelsesmedlem. Fremstillingen er desuden skrevet til revisor-, jura- og erhvervsjurastuderende og alle andre med interesse for området.

Læs mere