Retsvidenskabsteori

Jurabibliotek.dk
Udgave 2, 2018 | ISBN 9788757442441
433 sider | Hardcover
  • OM BOGEN

Hvilken forbindelse er der mellem almen videnskabsteori og retsteori (retsfilosofi)? Hvilken forbindelse er der mellem retsteorien og retsforskningen? Er der forskel på juridisk og retsdogmatisk metode? Hvilke videnskabsidealer gælder i retsforskningen? Det er nogle af de spørgsmål, denne bog behandler.

Juridiske og erhvervsjuridiske studiers bacheloruddannelse skal, som andre universitetsstudiers, omfatte »fagområdets videnskabsteori«, og overbygningen skal omfatte et kandidatspeciale, hvor den studerende godtgør »færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder«. Denne bog fremstiller filosofiske, metodiske og praktiske refleksioner om ret, forskning og formidling i lyset af uddannelsesbekendtgørelsens forskrifter.

Der er i denne udgave sket en betydelig omarbejdning ud fra pædagogisk hensyn. 

En analyse fører til, at det juridiske virke snarere indeholder mangfoldige filosofiske tilgange end blot en enkelt.

Om forfatteren

Carsten Munk-Hansen har som universitetsansat igennem år interesseret sig for rettens grundlag, metode og retlig argumentation. Forfatteren har tidligere gennem to årtier virket som advokat, og ikke mindst forbindelsen mellem teoretiske og praktiske tilgange har hans interesse. Carsten Munk-Hansen er professor ved Juridisk institut, Aalborg Universitet.

 

 

Læs mere

Pris

E-bog Papirbog
675,00 kr 750,00 kr
Medlemspris Medlemspris
540,00 kr 600,00 kr