Retsplejelov – Straffelov 2021

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr
Jurabibliotek.dk
af Jens Møller (ansv. red.)
Udgave 31, 2021 | ISBN 9788757449761
289 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Retsplejeloven baserer sig på Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 1445 af 29. september 2020, som ændret ved lov nr. 1832 af 8. december 2020, lov nr. 124 af 30. januar 2021, lov nr. 160 af 3. fe-bruar 2021, lov nr. 285 af 27. februar 2021, lov nr. 671 af 19. april 2021, lov nr. 1155, 1169, 1170, 1171, 1172 og 1174 af 8. juni 2021.

For straffelovens vedkommende baserer lovteksten sig på Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 1650 af 17. november 2020 som ændret ved som ændret ved lov nr. 349 af 2. april 2020, lov nr. 1832 af 8. december 2020, lov nr. 2208 af 29. december 2020, lov nr. 207 af 15. februar 2021, lov nr. 290 af 27. februar 2021, lov nr. 415 af 13. marts 2021, lov nr. 709 af 26. april 2021, lov nr. 982 af 26. maj 2021 og lov nr. 1174 af 8. juni 2021.

Bestemmelser, som træder i kraft senere end 1. august 2021, er medtaget og markeret som kommende ændringer.

 

Se alle titler inden for Retspleje

Læs mere