Retshistorie

Pris

Papirbog
650,00 kr
Medlemspris
520,00 kr
Danmark - Europa - globale perspektiver
Udgave 2, 2005 | ISBN 9788757412642
474 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Denne udgave af lærebogen i retshistorie fører retsudviklingen fra romerretten og middelalderens danske lovgivning frem til i dag.

Hovedvægten er lagt på lovgivning, retsvidenskab og retspraksis som grundpillerne i juristens virke. Bogen henvender sig til både studerende og andre interesserede i et kulturhistorisk blik på rettens udvikling.

Bogen er illustreret og hvert kapitel indledes med en oversigt over det særlig relevante stof. I fremstillingen inddrages både dansk og europæisk retsudvikling lige som der kastes blik på internationalt samarbejde og islamisk og kinesisk retstænkning.

Læs mere