Regelsamling i Konkurrenceret

Pris

Papirbog
400,00 kr
Medlemspris
320,00 kr
Danske og EU-retlige konkurrenceregler
Udgave 6, 2018 | ISBN 9788757442977
689 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Regelsamling i Konkurrenceret er delt op i to dele, der giver overblik over henholdsvis de danske og de EU-relaterede regler, love og bekendtgørelser. Denne fyldestgørende regelsamling i konkurrenceret vil gøre det muligt for de studerende at holde sig orienteret i det relevante regelmateriale og dermed opnå en større forståelse for området.

Regelsamling i Konkurrenceret er udgivet til brug for undervisningen i Konkurrence- og Markedsføringsret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Studerende ved landets andre juridiske fakulteter kan med fordel anvende regelsamlingen. 

Læs mere