Produktansvar

Pris

Papirbog
670,00 kr
Medlemspris
536,00 kr
Produktansvarsloven med kommentarer
Udgave 1, 2004 | ISBN 9788757404906
283 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Denne kommentar til loven er udarbejdet på grundlag af de tilknyttede direktiver, EF-domstolens praksis, lovens forarbejder og foreliggende dansk retspraksis. Der er i et vist omfang medtaget domspraksis fra andre EU-lande.

Da loven bygger på et EU-direktiv, og da der for tiden pågår overvejelser om en eventuel revision af direktivet, er der i indledningen medtaget et større afsnit om direktivets baggrund samt om de reformforslag, der i øjeblikket ligger til overvejelse.

Produktansvarsloven omfatter kun personskade og såkaldte forbrugertingsskader. Selvom Produktansvarsloven således ikke omfatter erhvervstingsskader, er der i indledningen medtaget et afsnit om det retspraksisudviklede produktansvar i et forsøg på at give en samlet fremstilling af produktansvarsretten.

Der er ligeledes medtaget domspraksis fra før lovens ikrafttræden i det omfang, den er relevant for loven.

Endelig er de almindelige betingelser for kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring medtaget som bilag.

Produktansvarsloven trådte i kraft den 10. juni 1989.

Læs mere