Politiloven

Pris

Papirbog
380,00 kr
Medlemspris
304,00 kr
Jurabibliotek.dk Udgivelse på vej
Med kommentarer
Udgave 5, 2020 | ISBN 9788757445770
306 sider | Hardcover
  • OM BOGEN

Siden sidste udgave er der sket flere væsentlige ændringer og tilføjelser til politiloven. Dels har lovgiverne, på baggrund af en dom fra Menneskerettighedsdomstolen, i § 3 præciseret, hvad der skal forstås ved en frihedsberøvelse, således at begrebet efter politiloven svarer til den definition, der arbejdes med efter EMRK art. 5. Dette betyder at begrebet nu bør fortolkes mere snævert end tidligere, således at vægten lægges på intensiteten af indgrebet. Præciseringen får betydning for bestemmelserne i PL §§ 3, 5, 8, 9, 10, 11 og 13. Desuden er der tilføjet nye bestemmelser i § 2 a om tværgående informationsanalyse og i§ 6 a om oprettelsen af skærpede strafzoner. Endelig er der tilføjet et helt nyt kapitel 6 a med paragrafferne 24 a-24 e om Forsvarets bistand og beføjelser til at løse politimæssige opgaver. Samtidig er praksis ført ajour med en del nye domme og administrative afgørelser.

Kommentaren er afsluttet i januar 2020.

Se alle titler inden for Retspleje

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer medio april 2020.

 

Læs mere