Ordensbekendtgørelsen

Pris

E-bog Papirbog
315,00 kr 350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
252,00 kr 280,00 kr
Jurabibliotek.dk
Med kommentarer
Udgave 1, 2020 | ISBN 9788757445664
187 sider | Softcover
  • OM BOGEN
  • EKSTRAMATERIALE

I forbindelse med politireformen skete der en revision af politilovgivningen med henblik på at luge de bestemmelser ud, der ikke hørte til politiets naturlige opgaveportefølje, eller ikke blev anvendt i praksis. Dette arbejde udmøntede sig i ordensbekendtgørelsen fra 2005.

Efter revisionen indeholder ordensbekendtgørelsen nu kun ganske få bestemmelser, der ikke direkte henviser til orden og sikkerhed. Hertil kommer, at hovedsigtet med revisionen har været at luge ud i de bestemmelser fra normalPVT, der ikke burde videreføres i ordensbekendtgørelsen.

Nærværende værk indeholder kommentarer til ordensbekendtgørelsen og er et effektivt og nyttigt opslagsværk.

Om forfatteren

Ib Henricson er tidligere vicepolitimester og politiadvokat og nuværende lektor i politiret på Aarhus Universitet. Han har tidligere bl.a. udgivet Politiloven med kommentarer, Politiret og International Politiret.

Bemærk at der under fanebladet EKSTRAMATERIALE er et rettelsesblad: BILAG 1. Politiloven side 148-157.

Se alle titler inden for Retspleje

Læs mere