Økonomisk metodologi bind 2

Pris

Papirbog
330,00 kr
Medlemspris
264,00 kr
Virksomhedsteori og industriøkonomi
Udgave 2, 1997 | ISBN 9788757461930
442 sider | Softcover
  • OM BOGEN

I andet bind i serien "Økonomisk metodologi" anvendes diskussionen om forskellige metodologier og forklaringsmåder til konkret at analysere en række forskningstraditioner inden for virksomhedsteorien.Det drejer sig om traditioner som neoklassisk teori, spilteorien, managerialismen, behavioralismen, principal agent-teorien, transaktionsomkostningsteorien, evolutionær teori, kundskabsbaseret virksomhedsteori, m.m. Disse traditioner søges dels beskrevet som fortløbende forskningsprogrammer og det søges klarlagt, hvilken forklaringsmåde, som man benytter sig af. Og ud fra en diskussion af den enkelt forskningstraditions syn på »virksomhedens natur« ses på, hvilke praktiske anvendelser af såvel virksomhedsstrategisk som konkurrencepolitisk karakter, de pågældende traditioner har foranlediget.

Læs mere