Offentlig opgave på kontrakt

Pris

E-bog
240,00 kr
Medlemspris
192,00 kr
Jurabibliotek.dk
Udgave 1, 2011 | ISBN 9788757494563
200 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Denne bog koncentrerer sig om det offentlige-private samarbejde (OPS) og de kontrakter der ligger til grund for samarbejdet.

Der findes ikke umiddelbart en legal definition eller anden autoritativ beskrivelse af, hvad OPS er. Begrebet rummer således en lang række samarbejder, der vedrører vidt forskellige opgaver og kan organiseres på mange forskellige måder. For eksempel kan der være tale om et samarbejde, hvor staten indgår i et partnerskab med et privat selskab om anlæg og vedligeholdelse af en motorvejsstrækning. Et andet eksempel er de private virksomheder, der medvirker til at virkeliggøre det sygehusvæsen, som regionerne ved sundhedslovens § 74 er pålagt at sikre. Et tredje ekempel på et offentligt-privat samarbejde kan være, at en kommune sammen med private investorer stifter et kapitalselskab, som derefter kommer til at varetage lønadministration for kommunen.

"Offentlig opgave på kontrakt" gennemgår kronologisk de mange aspekter i et offentligt-privat samarbejde. Kapitlerne i bogen er desuden opdelt efter de forskellige faktorer, der er en del af kontraktforholdet.

Læs mere