Nedrustning

Pris

E-bog Papirbog
382,50 kr 425,00 kr
Medlemspris Medlemspris
306,00 kr 340,00 kr
i et folkeretligt perspektiv
Udgave 1, 2014 | ISBN 9788757432480
278 sider | Softcover
  • OM BOGEN
  • I SAMME SERIE

Nedrustning er den første, omfattende beskrivelse på dansk af den folkeretlige regulering af nedrustning, våbenkontrol og ikke-spredning af såvel masseødelæggelsesvåben som konventionelle våben, herunder håndvåben, inhumane våben, anti-personelminer og klyngebomber. Bogen indeholder en retlig beskrivelse af reglerne, som de er formuleret i traktater og konventioner samt i den folkeretlige sædvaneret.

Nedrustning er inddelt i følgende tre dele:

  • Den folkeretlige baggrund og sammenhæng samt den historiske udvikling af nedrustnings-, våbenkontrol- og ikke-spredningsaftalerne.
  • De gældende nedrustnings-, våbenkontrol- og ikke-spredningsaftaler vedrørende masseødelæggelsesvåben og konventionelle våben.
  • Anbefalinger for den videre udvikling af regimerne for den folkeretlige regulering af nedrustning, våbenkontrol og ikke-spredning.”Ifølge mange tidligere koldkrigere og militære chefer er vi nået til et afgørende vendepunkt med hensyn til atomvåben:Enten reduceres og i sidste ende afskaffes alle atomvåben, eller også kan atomvåben med stor sandsynlighed forventes spredt til endnu flere lande – og hvad der er endnu værre – til terrororganisationer, der ikke lader sig skræmme af atomvåbenstaternes nukleare afskrækkelsesstrategier. Med henblik på at fremme nedrustningsforhandlingerne om atomvåben burde Danmark derfor sammen med bl.a. Tyskland, Holland og Belgien, hvor der fortsat er placeret amerikanske taktiske atombomber, kræve disse atomvåben fjernet fra de europæiske lande.”

- John Kierulf, Information, august 2015

 

Læs mere