Når forældre går fra hinanden

Pris

E-bog Papirbog
382,50 kr 425,00 kr
Medlemspris Medlemspris
306,00 kr 340,00 kr
- En håndbog i forældreansvar
Udgave 1, 2015 | ISBN 9788757434262
316 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Titlen giver i et letforståeligt sprog en samlet gennemgang af de juridiske forhold i sager vedrørende forældremyndighed, barnets bopæl, samvær og børnebidrag. Bogen kan læses fra ende til anden eller bruges som en opslagsbog.

Bogen indeholder mange praktiske eksempler i form af afgørelser, domme, samværsordninger m.v. og giver læseren et godt indblik i, hvordan sagerne behandles i det offentlige system. Titlen beskæftiger sig dybtgående med de områder, der erfaringsmæssigt skaber uoverensstemmelser mellem skilsmisseforældre, fx forældremyndigheden. Blandt de mange spørgsmål der bliver behandlet kan nævnes:

  • Hvordan forbereder man sig, og hvad sker der på et møde i Statsforvaltningen?
  • Hvad lægges der vægt på, når der træffes afgørelse om, hvem barnet skal bo hos?
  • Hvordan løser man uenighed om barnets skole, pas, medicinsk behandling m.v.? 

Bogen henvender sig til jurister, socialrådgivere, sagsbehandlere i socialforvaltningen, psykologer, studerende og andre, der beskæftiger sig med familieretlige spørgsmål. Bogen kan også benyttes af forældre, der står over for et samlivsbrud og gerne vil sætte sig ind i reglerne vedrørende forældremyndighed og forældreansvar og blive klædt på til sagsbehandlingen i Statsforvaltningen.

Læs mere