Momsfritagelsen af transaktioner inden for sundhedsområdet

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 360,00 kr
i et EU-retligt perspektiv
Udgave 1, 2013 | ISBN 9788757431599
413 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Med udgangspunkt i EU-retten indeholder denne bog en analyse af gældende ret for så vidt angår udstrækningen af momsfritagelsen af leverancer inden for sundhedsområdet jf. momssystemdirektivets art. 132, stk.1, litra b-e. I forlængelse heraf belyses dansk national regulering og praksis, med særlig fokus på mulige uoverensstemmelser mellem den EU-retlige og nationale regulering og praksis. 

Bogen omhandler blandt andet:

  • EU-rettens fortolkningsprincipper med særlig fokus på momsretten
  • Det fælles europæiske momssystem og momsfritagelserne indplacering heri
  • Det materielle og subjektive anvendelsesområde for momsfritagelserne indenfor sundhedsområdet 
Læs mere