Moderne Folkeret

Pris

Papirbog
540,00 kr
Medlemspris
432,00 kr
Udgave 3, 2006 | ISBN 9788757414653
0 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Den foreliggende bog er en opdateret og omarbejdet tredjeudgave af den mest omfattende fremstilling i Skandinavien af almindelig folkeret. Et centralt element i bogen er en model for folkeretlig argumentation i konkrete sager.

Med vægt på praksis behandles klassiske folkeretlige emner såsom jurisdiktion og immunitet, territorium og statssuccession, havret, internationale menneskerettigheder og beskyttelse af fremmede statsborgere, magtanvendelse og humanitær folkeret samt ansvar for folkeretsbrud. Traktater er i mange henseender folkerettens praktiske fremtrædelsesform, og traktatretten gives særlig bevågenhed med vægt på fortolkning og subjekter og med selvstændige analyser af fortolkningsteknik i EF-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Dertil kommer gennemgang af forholdet mellem folkeret og national ret. Ud over internationalt materiale tages i fremstillingen særligt hensyn til retspraksis fra Danmark, Sverige og Norge. Bogen anvendes på Københavns Universitet.

Om bogens anden udgave skrev professor, dr.jur. Ole Espersen: "Bogen vidner om en imponerende viden, en stor fortælleglæde og en detailrigdom, som sætter den på niveau med internationale folkeretlige værker."

Læs mere