Miljøbeskyttelsesloven

Pris

Papirbog
1.950,00 kr
Medlemspris
1.560,00 kr
Jurabibliotek.dk
Med kommentarer
Udgave 2, 2019 | ISBN 9788757434873
1443 sider | Hardcover
  • OM BOGEN
  • EKSTRAMATERIALE

Siden 1998-kommentaren har miljøbeskyttelsesloven været genstand for mere end 100 lovændringer, der har medført omfattende ændringer af bl.a. myndigheds- og klagesystemet samt af de beføjelser, myndighederne er tillagt i loven. Den nye miljølovskommentar omfatter alle disse ændringer, idet den kommenterer de enkelte bestemmelser i loven med udgangspunkt i dens forarbejder. Endvidere redegøres for gældende bekendtgørelser og vejledninger samt for retspraksis og administrativ praksis. Relevant EU-regulering og anden miljøretlig litteratur på området inddrages ligeledes.

Se alle titler inden for Miljøret

Læs mere