Medieretten

Pris

E-bog Papirbog
1.170,00 kr 1.300,00 kr
Medlemspris Medlemspris
936,00 kr 1.040,00 kr
Jurabibliotek.dk
Udgave 2, 2020 | ISBN 9788757443387
757 sider | Softcover
 • OM BOGEN

Denne fremstilling af Medieretten omfatter både de traditionelle massemedier, dvs. aviser, tidsskrifter mv. og radio og fjernsyn, og de nye digitale online-medier som fx netaviser, blogs, streaming-tjenester, sociale medier mv. Siden førsteudgaven af fremstillingen fra 2013 er retskildematerialet vokset betragteligt. I denne 2. udgave har vi derfor valgt at opdele publikationen i to dele. 

Denne bog, del 1, indeholder følgende emner:

 • Indledning om medier og medieret
 • Medierettens kilder
 • Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og medierne
 • Medierne og privatlivets fred
 • Ærekrænkelser
 • Den offentlige fred (offentlig billigelse af forbrydelse, forhånelser mv)
 • Medieansvar, både inden for og uden for medieansvarsloven
 • God presseskik og genmæle
 • Journalisters rettigheder
 • Offentlighed.

Målgruppen er primært advokater, dommere og jurister i medievirksomheder og relevante offentlige myndigheder, organisationer mv., der beskæftiger sig med medieretlige problemstillinger, og som har et naturligt behov for en samlet fremstilling herom. Fremstillingen kan også benyttes som lærebog på medie- og journalistuddannelser, relevante kursusfag på universiteternes jurauddannelser mv.

Søren Sandfeld Jakobsen, ph.d., er professor på CBS, Copenhagen Business School, og advokat hos Gorrissen Federspiel.

Sten Schaumburg-Müller, dr.jur., ph.d., er professor på Syddansk Universitet.

Se flere titler inden for Erhvervsreguleringsret

 

normal">
Læs mere