Lov om kommunernes styrelse

Pris

E-bog Papirbog
2.160,00 kr 2.400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.728,00 kr 1.920,00 kr
Jurabibliotek.dk Udgivelse på vej
med kommentarer
Udgave 3, 2022 | ISBN 9788757430929
1305 sider | Hardcover
  • OM BOGEN

Med dette værk præsenterer forfatterne en ny og ajourført udgave af kommentaren til lov om kommunernes styrelse. Med 12 år siden sidste kommentar har der længe været behov for en ajourføring med de lovændringer og den nye praksis, som er kommet til siden da. Den nye udgave adskiller sig fra den gamle på en række væsentlige punkter. Normalforretningsordenen for kommuner fra 1969 er integreret i teksten, hvor det egner sig og supplerer de enkelte bestemmelser. På den måde sikres det, at praktikeren får begge fortolkningsbidrag. Yderligere er tilføjet de styrelsesretlige regler gældende for regionerne, ligesom de er forsynet med skrivelser fra ministeriet.

Se flere titler inden for Stats- og forvaltningsret.

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer ultimo august 2022.

Læs mere