Lov om kommunale og regionale valg

Pris

Papirbog
1.000,00 kr
Medlemspris
800,00 kr
Jurabibliotek.dk
med kommentarer
Udgave 1, 2021 | ISBN 9788757447330
720 sider | Hardcover
  • OM BOGEN

I 1932 udkom en kommenteret udgave af den daværende kommunale valglov (Schau og Holten, 1932), men den er naturligvis for længst blevet forældet. Derfor er der nu (igen) behov for en samlet, kommenteret udgave af kommunal- og regionalvalgloven. Nærværende værk vil være et vigtigt hjælpemiddel for de mange, der på den ene eller den anden måde har brug for et solidt og pålideligt kendskab til såvel denne lovgivning som dens baggrund og konkrete udmøntning i bekendtgørelser, vejledninger osv. Lovkommentaren henvender sig derfor primært til de personer, der i kommuner og regioner er direkte involveret i afviklingen af alle faser af de to slags valg, men også de mange kommunal- og regionspolitikere og disses bagland i de lokale partiforeninger, journalister, der dækker kommunal- og regionalvalg lokalt og nationalt, forskere m.fl.

 

Se flere titler inden for stats- og forvaltningsret 

 

Læs mere