Lov om håndhævelse af udbudsreglerne

Pris

E-bog Papirbog
1.327,50 kr 1.475,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.062,00 kr 1.180,00 kr
Med kommentarer
Udgave 1, 2015 | ISBN 9788757422160
638 sider | Hardcover
  • OM BOGEN

Bogen er en kommentar til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.. Kommentaren belyser og redegør for håndhævelseslovens regler, og tager udgangspunkt i håndhævelseslovens juridiske kontekst, men med en praktisk tilgang til anvendelsen af reglerne, og gør virksomheder m.v. i stand til at vurdere, om der kan (og bør) indgives en klage over en ordregivers udbud samt at give ordregivere et praktisk redskab for særligt overholdelse af håndhævelseslovens regler om fx standstill og begrundelse.

Lov om håndhævelse af udbudregler med kommentarer redegør for det danske klagesystem, herunder kravene for at der kan indgives en klage (klageberettigede, klagefrister m.v.), klagenævnets organisation, sagsbehandlingen ved klagenævnet og reglerne om aktindsigt. Derudover behandler Lov om udbudsregler med kommentarer de reaktions- og sanktionsmuligheder, som Klagenævnet for Udbud og domstolene er tillagt for overtrædelser af udbudsreglerne.

Der er ikke medtaget materiale efter 1. februar 2015.

OBS! Den pågældende lov har ændret navn fra "Lov om håndhævelse af udbudsreglerne" til "Lov om klagenævnet for udbud". Selve indholdet i lovkommentaren er fortsat gældende.

Læs mere