Lov om bortvisning og beføjelse til at meddele tilhold m.v.

Pris

E-bog Papirbog
153,00 kr 170,00 kr
Medlemspris Medlemspris
122,40 kr 136,00 kr
Med kommentarer
Udgave 1, 2006 | ISBN 9788757411867
80 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Loven indeholder en helt ny adgang for politiet til i visse tilfælde at bortvise en voldelig eller truende person fra det fælles hjem i en periode for at forebygge eller hindre yderligere vold mv. mod andre medlemmer af husstanden.

Loven bygger på Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalgs betænkning nr. 1439/2004 om bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet mv., og de nye regler om bortvisning svarer i det væsentlige til Strafferetsplejeudvalgets lovudkast.

Læs mere