Lærebog i miljørettens almindelige del

Pris

Papirbog
540,00 kr
Medlemspris
432,00 kr
Udgave 1, 2006 | ISBN 9788757415469
328 sider | Softcover
  • OM BOGEN

"Miljørettens almindelige del" belyser de ledetråde, der styrer miljølovgivningen og retsanvendelsen i miljøsager. Bogen giver en grundlæggende indføring i den komplicerede afvejning af retlige principper og hensyn, som kendetegner miljøretten.

Inspirationen er hentet fra formuerettens og forvaltningsrettens almindelige del. Samtidig er bogen led i et fælles lærebogsprojekt med Karsten Revsbech, Aarhus Universitet, hvis lærebog i miljøret belyser indholdet i de forskellige miljølove (ny udgave er under udarbejdelse i et samarbejde mellem Karsten Revsbech og Alex Puggaard).

"Miljørettens almindelig del" indeholder oversigter over indholdet af de vigtigste miljølove og EU-direktiver med reference til de flere hundrede domme, der er afsagt i de senere år.

Læs mere