Lærebog i erstatningsret

Jurabibliotek.dk
Udgave 9, 2019 | ISBN 9788757443080
587 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Lærebog i erstatningsret er ajourført i forhold til gældende retspraksis, lovgivning og litteratur. Bogen giver læseren en solid indføring i erstatningsret.   

Bogen tjener først og fremmest som lærebog på jurastudiet og lignende studier, men opfylder også praktikeres behov for en mere udførlig fremstilling af de almindelige erstatningsretlige regler, end lærebogssigtet strengt taget kan begrunde, især hvad angår omtale af den nyeste retspraksis.

Se alle titler inden for Obligationsret

 

Læs mere

Pris

E-bog Papirbog
655,00 kr 725,00 kr
Medlemspris Medlemspris
524,00 kr 580,00 kr