Konfliktmægling

Pris

E-bog Papirbog
625,00 kr 695,00 kr
Medlemspris Medlemspris
500,00 kr 556,00 kr
Jurabibliotek.dk
En refleksiv model
Udgave 4, 2020 | ISBN 9788757446074
562 sider | Softcover
  • OM BOGEN

"Konfliktmægling - en refleksiv model er en lærebog", som behandler konfliktforståelse og konfliktmægling i sammenhæng. Den praktiske fremgangsmåde, bogen anbefaler, bygger på centrale begreber som sandhed, retfærdighed, tillid, magt mm. Dette fundament giver et billede af den kobling mellem værdier, form og indhold, som er nødvendig, når mægling behandles som en seriøs profession, der fordrer, at mægleren løbende reflekterer over, hvorvidt der er sammenhæng mellem det underliggende værdigrundlag og den praktiske udøvelse. I forhold til tidligere udgaver af bogen er kapitlerne udbygget med mange relevante eksempler, og det er yderligere præciseret, hvori det refleksive består og forholdet mellem mægling og terapi. Kapitlet om internationale konflikter er meget omarbejdet, bl.a. med fokus på kønnenes rolle i disse konflikter. Bogen er herudover opdateret ift. retsmægling, konfliktråd og mægling i familiekonflikter.

"Konfliktmægling" henvender sig til alle, der er interesserede i – eller har behov for at lære noget om mægling.

Vibeke Vindeløv er professor, dr.jur. fra Det juridiske Fakultet, Københavns Universitet og initiativtager til fakultetets masteruddannelse i konfliktmægling, der startede i 2002. Hun har såvel teoretisk som praktisk erfaring fra mægling og konfliktløsning i ind- og udland.

Se alle titler inden for Retspleje

 

Læs mere