Kommenteret straffelov

Pris

E-bog
990,00 kr
Medlemspris
792,00 kr
Speciel del
Udgave 11, 2017 | ISBN 9788771981032
779 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Denne kommentar til straffeloven er beregnet til brug for praktiserende jurister og for studerende. Sigtet har været at belyse de retsanvendelsesproblemer, som bestemmelserne rejser. Ved spørgsmål, om hvis løsning der i teori

og praksis synes at være uenighed, er det i almindelighed tilstræbt at undgåen for bestemt stillingtagen. Trykt domspraksis er omtalt i det omfang, den tjener til belysning af retsanvendelsesspørgsmål.

Se alle titler inden for strafferet.

Læs mere