Kapitalgevinstbeskatning

Pris

Papirbog
200,00 kr
Medlemspris
160,00 kr
Kompendium 2018/2019
Udgave 2, 2018 | ISBN 9788757440775
154 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Med kompendiet Kapitalgevinstbeskatning får du indblik i, hvilke skattemæssige følger, der er forbundet med dét at realisere en skattepligt ved fx salg, gave, arv, mv. 

Kompendiet behandler særligt avancelovene – ejendomsavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, aktieavancebeskatningsloven – samt disses samspil med statsskatteloven. Afsnittene er løbende illustreret med praktiske eksempler, således læseren gives et let overblik over, hvilke regler som anvendes hvornår.

Kompendiet er skrevet i et let forståeligt sprog og forudsætter ikke, at læseren har en juridisk baggrund. Iværksættere og andre med almindelig interesse for området, kan også have glæde af at læse bogen.

 

 

Læs mere