International miljøret

Pris

E-bog
1.350,00 kr
Medlemspris
1.080,00 kr
- fra rammerne til reglerne
Udgave 1, 2016 | ISBN 9788757499957
882 sider | Softcover
  • OM BOGEN

International miljøret gennemgår grundigt internationale miljøtraktaters karakter i form af de principper og regler, der er typiske for dem. Hovedvægten er lagt på de traktater, der er globale eller er af størst interesse i et europæisk perspektiv, men også f.eks. soft law og den folkeretlige sædvaneret behandles. Tilsvarende gælder traditionelle emner som international miljøret i forhold til menneskerettigheder eller internationale handelsregler.Formålet er at fremstille den internationale miljøret tværgående, at placere den inden for de generelle folkeretlige rammer, at gøre rede for hovedaktørerne samt at fokusere på emner, der enten ikke behandles eller kun behandles sporadisk i den udenlandske litteratur. Det gælder især den internationale ”lovgivningsproces” og administrationen af miljøtraktater.Om forfatteren

Veit Koester har arbejdet som kontorchef i miljøministeriet og har beskæftiget sig indgående med international miljøret. Veit er i dag pensioneret, men er stadig aktiv inden for miljøret med adskillige bidrag om miljøretlige emner til bøger og faglige tidsskrifter. Læs mere om forfatter Veit Koester

Læs mere