International arbejdsret

Pris

Papirbog
860,00 kr
Medlemspris
688,00 kr
Udgave 1, 1998 | ISBN 9788757474008
400 sider | Softcover
  • OM BOGEN

"International Arbejdsret" er den første bog på dansk, som giver et samlet overblik over den righoldige folkeretlige regulering af arbejdsmarkedsforhold. I det omfang gældende EU-ret er relevant for forståelsen af samspillet mellem dansk ret og den folkeretlige regulering og den nationale implementering er dette også medtaget.

Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) har siden mellemkrigstiden produceret et meget stort antal konventioner, som berører de fleste aspekter af arbejdsmarkedet, herunder organisationsretten, retten til at føre kollektive forhandlinger, ligeløn og forbud mod diskrimination. Mange af disse konventioner har været den væsentligste inspirationskilde for EU-rettens tilsvarende regelsæt.

Også FN, Europarådet og andre multilaterale internationale og regionale organisationer har vedtaget regelsæt, som skal implementeres i den nationale lovgivning og retspraksis.

Læs mere