InfoSoc-direktivet og de danske ophavsretlige undtagelser

Pris

E-bog Papirbog
225,00 kr 250,00 kr
Medlemspris Medlemspris
180,00 kr 200,00 kr
Jurabibliotek.dk
Udgave 1, 2017 | ISBN 9788757439243
166 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Bogen handler om, i hvilken udstrækning de danske ophavsretlige undtagelser er forenelige med InfoSoc-direktivet (Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet).

Bogen behandler bl.a. følgende:

  •  I hvilken udstrækning skal de danske ophavsretlige undtagelser kunne forenes med InfoSoc-direktivet?
  •  Hvilken grad af harmonisering foretager direktivet af de ophavsretlige undtagelser?
  • I hvilken udstrækning er de danske ophavsretligeundtagelser i konflikt med InfoSoc-direktivet?
  • Hvordan kan eventuelle sådanne konflikter løses på lovgivningsniveau?

Bogen henvender sig både til jurister, der arbejder teoretisk med ophavsret, og til jurister, der arbejder praktisk med ophavsret.

Læs mere