Immaterialrettigheder og foreløbige forbud

Pris

E-bog Papirbog
562,50 kr 625,00 kr
Medlemspris Medlemspris
450,00 kr 500,00 kr
Udgave 1, 2008 | ISBN 9788757419481
517 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Bogen omhandler den centrale rolle, som foreløbige forbud spiller i retshåndhævelsen af immaterialrettigheder. Den indeholder en omfattende undersøgelse af dansk ret om nedlæggelse af fogedforbud i immaterialretlige sager. Undersøgelsen bygger bl.a. på en gennemgang af mere end 200 utrykte kendelser om forbud fra de senere år. Bogen indeholder udførlige referater og citater fra denne utrykte retspraksis og er dermed velegnet som håndbog for praktikere, der ønsker at orientere sig om den faktiske retsanvendelse i fogedforbudssager.

Forfatteren, Clement Salung Petersen, har tidligere gennem sit virke som advokat beskæftiget sig indgående med håndhævelse af immaterialrettigheder. Bogen er forfatterens ph.d.-afhandling.

Læs mere