I politikkens vold

Pris

E-bog Papirbog
290,00 kr 325,00 kr
Medlemspris Medlemspris
232,00 kr 260,00 kr
Offentlige lederes vilkår og muligheder
Udgave 1, 2016 | ISBN 9788757437058
241 sider | Softcover
  • OM BOGEN
  • I SAMME SERIE

I et folkestyre som det danske er den offentlige sektors mange institutioner og myndigheder i sidste instans politisk ledet, reguleret og styret.

Denne bog viser, hvilke konsekvenser det politiske udgangspunkt får for de offentlige lederes varetagelse af ledelsesopgaven. Den viser, hvordan de ledere, der forstår at orientere sig i det politiske landskab, kan få betydelig indflydelse på den offentlige politik og dens udmøntning. Det politiske grundvilkår kan også rumme ubehagelige overraskelser for de ledere, der kommer i klemme, fordi de ikke formår at placere sig selv i et politisk spil.

Målet med bogen er ikke kun at analysere og beskrive de offentlige lederes vilkår. Den viser også, hvilke strategiske muligheder den offentlige leder har for at lykkes i en verden, der på godt og ondt er en uadskillelig del af det politiske system.

Om forfatterne

Jørgen Grønnegård Christensen og Peter Bjerre Mortensen er henholdsvis professor emeritus  og ph.d. i offentlig forvaltning ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. 

Læs mere