Grundlæggende arbejdsret

Pris

E-bog Papirbog
697,50 kr 775,00 kr
Medlemspris Medlemspris
558,00 kr 620,00 kr
Jurabibliotek.dk
Udgave 4, 2016 | ISBN 9788757436082
460 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Grundlæggende arbejdsret giver en samlet fremstilling af det arbejdsretlige system i fire hoveddele med fokus på:

  • Grundstrukturen i det arbejdsretlige regel- og processystem, herunder samspillet mellem arbejds- og forvaltningsretlige principper på det offentlige arbejdsmarked og navnlig EU-rettens voksende betydning for dansk arbejdsret (del 1).
  • De grundlæggende principper for det kollektive overenskomstforhold, herunder indgåelse, anvendelse og opsigelse af overenskomster, arbejdsgivers ledelsesret og medarbejderindflydelse samt konfliktret og fredspligt (del 2).
  • Hovedreglerne om det individuelle ansættelsesforhold, herunder diskriminations-forbud, indgåelse af ansættelsesaftaler, forskellige ansættelsesformer, centrale løn- og arbejdsvilkår samt ændringer i og ophør af ansættelsesforhold (del 3).
  • De centrale principper om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen med inddragelse af såvel det arbejdsmiljøretlige system som det arbejdsskaderetlige system (del 4)

Siden 3. udgave udkom i 2014, er der bl.a. gennemført en ny lov om ansættelsesklausuler og afsagt en række principielle domme af både danske domstole og EU-Domstolen. Denne nye lovgivning og retspraksis er indarbejdet i denne 4. udgave.

Læs mere