Forvaltningspersonalet

Pris

E-bog Papirbog
200,00 kr 200,00 kr
Medlemspris Medlemspris
160,00 kr 160,00 kr
Jurabibliotek.dk
Udgave 4, 2018 | ISBN 9788757438291
131 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Denne bog behandler en række spørgsmål om forvaltningens personale under en forvaltningsretlig synsvinkel. Der indgår emner som ansættelsesformer (tjenestemands-og overenskomstansættelsemv.), regler om ansættelse af forvaltningens personale, offentligt ansattes pligter og rettigheder, stillingsændringer (herunder forflyttelse og stillingsnedlæggelse), diskretionær afskedigelsemv. og disciplinære sanktioner.  Bogen angår de forvaltningsretligt orienterede regler, som gælder vedrørende forvaltningens personale. Dette indebærer, at regler i funktionærloven mv. kun indgår i begrænset omfang. I bogen trækkes i øvrigt linjer til andre dele af det forvaltningsretlige pensum.

Læs mere