Forvaltningsloven

Pris

E-bog Papirbog
1.350,00 kr 1.500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.080,00 kr 1.200,00 kr
Jurabibliotek.dk
Med kommentarer
Udgave 1, 2013 | ISBN 9788757409420
947 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Den forvaltningsretlige virkelighed har ændret sig som følge af den øgede digitalisering, flere af forvaltningslovens bestemmelser er ændret og antallet af domme og ombudsmandsudtalelser om loven er mere end fordoblet. Samtidig er der sket ændringer i de regler, som forvalt­ningsloven spiller sammen med, især den nye offentlighedslov. Disse ændringer er der taget højde for i denne nye lovkommentar.

Fremstillingen behandler - udover kommentarerne til forvaltningslovens enkelte bestemmelser -  bl.a.også officialmaksimen og persondatalovens videregivelsesregler samt EU-rettens og menneskerettens stadigt større krav til den nationale forvalt­ningsproces. Bogen udgør dermed et unikt arbejdsredskab for alle, som beskæftiger sig med sagsbehandlingen i den offentlige forvaltning.

En lang række bestemmelser i forvaltningsloven ændres med virkning fra 1. januar 2014 og kommentaren er rettet mod disse bestemmelser.

Læs mere