Forældrekøb

Pris

Papirbog
500,00 kr
Medlemspris
400,00 kr
Skattemæssige aspekter af forældrekøb
Udgave 1, 2019 | ISBN 9788757445190
242 sider | Hardcover
  • OM BOGEN

Forældrekøb er den første samlede fremstilling af de skatteretlige forhold, når forældre køber bolig til deres barn. Bogen gennemgår først relevante skattemæssige problemstillinger ved udlejning af en forældrekøbsbolig. Dernæst behandler bogen centrale skattemæssige forhold ved en efterfølgende overdragelse af forældrekøbsboligen til barnet.

Mange af bogens emner og problemstillinger har også relevans i en lang række andre skatteretlige sammenhænge og for en bredere personkreds end for de involverede parter i et forældrekøb, herunder f.eks. ved generationsskifte af fast ejendom.

Det gælder bl.a. emner som værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem nærtstående familiemedlemmer (arv og gave) og i aktionærforhold samt bindende svar, skatteforbehold, omgørelse, betalingskorrektion og klagemuligheder i relation til værdiansættelse af fast ejendom.

Det samme gælder emner som skatteretlig lejefastsættelse ved udlejning mellem nærtstående, spørgsmålet om, hvornår der foreligger erhvervsmæssig virksomhed med udlejning af fast ejendom og dermed muligheden for at anvende virksomhedsskatteordningen samt indkomstopgørelsen for udlejningsvirksomhed, herunder fradrag for driftsomkostninger og vedligeholdelsesudgifter. Særreglerne for andelsboliger omtales i samme forbindelse.

Endvidere behandles særreglerne om hovedaktionærbeskatning vedrørende boliger, som et selskab stiller til rådighed for hovedaktionærens barn.

Forældrekøb er en praktisk håndbog, som henvender sig til revisorer, advokater og andre, der enten rådgiver om forældrekøb eller beskæftiger sig med de skattemæssige aspekter af udlejning, værdiansættelse og overdragelse af fast ejendom.

Se alle titler inden for Skatteret

Læs mere