Forældelsesloven i lyset af den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Pris

E-bog Papirbog
395,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
316,00 kr 360,00 kr
Udgave 1, 2022 | ISBN 9788757455199
250 sider | Hardcover
  • OM BOGEN

Forældelsesloven i lyset af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention giver en grundig analyse af Menneskerettighedsdomstolens praksis om forældelsesreglers overensstemmelse med konventionen og i særdeleshed domstolens proportionalitetsvurdering og de momenter, som indgår heri. Derudover indeholder bogen analyser af dansk retspraksis, hvor spørgsmålet om forældelseslovens forhold til konventionen hidtil har været behandlet, herunder af hvordan de danske domstoles afgørelser harmonerer med konventionen og Menneskerettighedsdomstolens praksis. Bogen er særligt relevant for praktikere, som beskæftiger sig med sager om forældelse af kompensationskrav mod offentlige myndigheder i anledning af krænkelser af konventionen.

MATHIAS MIKKELSEN, cand.jur., ph.d., har tidligere været ansat som fuldmægtig i Justitsministeriets departement og er i dag ansat som adjunkt ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet. Bogen er en lettere revideret og opdateret udgave af hans ph.d.-afhandling med samme titel.

 

Læs mere